About

Sportinė radiopelengacija (lapių medžioklė, angl. Amateur Radio Direction Finding – ARDF) – radijo sporto šaka, kurioje sportininkai ieško miške paslėptų radijo siųstuvų – „lapių“, nustatydami kryptis į juos (pelengus). Pelengų nustatymui naudojami radijo imtuvai su kryptinėmis antenomis (radiopelengatoriai).

Pagal Tarptautinės radijo mėgėjų sąjungos (IARU) taisykles varžybos vyksta keturiose rungtyse:

    • Dvejose “klasikinėse” rungtyse (80 m ir 2 m ilgio radijo bangų ruožuose) penki siųstuvai veikia paeiliui po 1 min. (pasikartojančio ciklo trukmė yra 5 min.). 80 bangų ilgio ruože pasikliaunama gana tiksliais pelengais. 2 m bangų ilgio ruože radijo bangų sklidimą trikdo vietovės reljefas, augmenijos bei dirvos nevienalytiškumas, todėl tikslių pelengą nustatyti ne visuomet yra lengva.
    • Sprinto rungtyje ieškoma dviejų grupių radijo siųstuvų, veikiančių skirtingais dažniais. Kiekvieną grupę sudaro penki siųstuvai, veikiantys paeiliui trumpais (12 s) intervalais (pasikartojančio ciklo trukmė yra 1 min.). Radus pirmos grupės „lapes“, atsižymima tarpiniame finiše ir po to ieškoma antros grupės lapių. Šioje rungtyje naudojami 80 m ilgio radijo bangų ruožo siųstuvai ir imtuvai.
    • Foksoringo (radioorientavimosi) rungtyje dalyviai ieško 2-3 grupių nuolat veikiančių mažos galios radijo siųstuvų, kurie girdimi tik iš nedidelių sričių, pažymėtų žemėlapyje. Orientuojantis atbėgama į žemėlapyje pažymėtas sritis ir tuomet randami jose paslėpti siųstuvai. Šioje rungtuje naudojami 80 m ilgio radijo bangų ruožo siųstuvai ir imtuvai.

Visose rungtyse finišo koridoriaus pradžioje atskiru dažniu nuolat veikia radijo švyturys. Laimi tas, kuris per trumpiausią laiką suranda visas reikiamas „lapes“ ir finišuoja. Sportininkai rungtyniauja keliose vyrų ir moterų amžiaus grupėse. Šiai sporto šakai yra būtinas geras fizinis pasirengimas, orientavimosi sporto įgūdžiai (naudojimasis žemėlapiu ir kompasu), taktinė patirtis (pasirenkant lapių radimo eiliškumą ir optimalų maršrutą) bei gera radiopelengatorių konstrukcija.

Lietuvoje “lapių medžioklės” varžybos rengiamos nuo 1958 m. Lietuvos sportininkai yra iškovoję daug apdovanojimų Europos ir pasaulio čempionatuose.

Europoje ir pasaulio čempionatuose vadovaujamasi Tarptautinės radijo mėgėjų sąjungos (IARU) Pirmojo regiono ARDF taisyklėmis http://www.ardf-r1.org/ardf_rules

 

ORGANIZACIJOS

IARU 1-jo regiono darbo grupė http://www.ardf-r1.org/

Lietuvos radijo mėgėjų draugija http://lrmd.lt/

Lietuvos radijo sporto federacija http://www.lrsf.lt/lt/category/sportine-radiopelengacija/

Amateur radio direction finding