Equipment

ARDF sportininkai naudoja individualius radiopelengatorius, veikiančius 80 m ir 2 m radijo bangų ilgio ruožuose (atitinkamai 3,5 MHz ir 144 MHz dažnio ruožuose). 80 m ruože pelengo linija nustatoma naudojant lankinę arba feritinę anteną, o viena iš dviejų galimų krypčių identifikuojama papildomai įjungiant stiebelinę anteną. 2 m ruože kryptis į „lapę“ nustatoma naudojant 3-4 elementų Yagio anteną arba 2 elementų HB9CV tipo anteną. Naudojamos tiesioginio keitimo bei superheterodininės imtuvų konstrukcijos. Modernūs imtuvai veikia mikrovaldiklių pagrindu.

ARDF varžybose naudojami mikrovaldiklių pagrindu veikiantys siųstuvai („lapės“). „Lapės“ numeris atpažįstamas pagal Morzės kodu siunčiamą šaukinį – MOE, MOH, MOS, MOH ir MO5 atitinkamai 1-5 „lapių“; MO – finišo švyturio; S – tarpinio finišo sprinto rungtyje. Foksoringo ir sprinto rungtyse skirtingų grupių „lapės“ veikia skirtingais dažniais ir siunčia šaukinius skirtinga sparta. ARDF siųstuvams eksploatuoti būtina turėti radijo mėgėjo leidimą, kurį išduoda Ryšių reguliavimo tarnyba https://www.rrt.lt/

ARDF imtuvų ir siųstuvų aprašymų bei prekinių pavyzdžių galima rasti čia:

https://verbed.home.xs4all.nl/ardf_techniek.htm

http://df1fo.de/

http://open-circuit.co.uk/wp/

https://hamwaves.com/ardf.equipment/en/index.html

https://www.ardf-r2.org/equipment/

http://www.ok2bwn.cz/uvode.php

https://rigexpert.com/

Amateur radio direction finding